Home > > ViaEuropea.eu

ViaEuropea.eu


Gedurende 40 jaar debatteerden professionelen van over de hele theaterwereld, verkozen vertegenwoordigers, toeschouwers en intellectuelen, doorheen gans Europa over het issue van theater en steden, kunst en festiviteiten, artistieke creaties gewijd aan publieke ruimtes, openbare ruimtes en soorten publieken.

viaeuropea.eu
Het is zeker geen evidentie om dergelijke gesprekken over de grenzen heen te laten verlopen. Elk land heeft zijn eigen taal, codes, definities, wetgeving, financieringsprocedures, categorisatie van activiteiten, etc.

Met de ondersteuning van le Fourneau, een referentie voor de aanwezigheid van kunstenaars die in publieke ruimtes op het internet werken, en zich beroepend op de eigen ervaring als coördinator van het In Situ netwerk sinds 2003, treedt Lieux publics momenteel met Via Europea.eu opnieuw toe tot de voorhoede van Europese innovatie.

Deze website, een internationale en meertalige tool die zowel flexibel als makkelijk toegankelijk is, wil ideeën en denkprocessen stimuleren, diepgaande discussies starten en experimenten promoten.

Trouw aan het verlangen om onontgonnen terreinen te verkennen, nieuwe mogelijkheden te identificeren en artistieke disciplines dichter bij elkaar te brengen, creëerde Lieux publics ViaEuropea.eu.

Verre van een uniform geheel te willen samenstellen, vertrouwt ViaEuropea.eu op de ontmoeting van praktijken, gewoontes en perspectieven op een centrale vraagstelling: wat hebben we gemeenschappelijk, wij die in publieke ruimtes optreden en het claimen als een mogelijke en noodzakelijke site voor kunst?

Meer info vind je hier.

Rubriek:

0 reacties op "ViaEuropea.eu"

Laat je reactie horen