Home > > Firefly Projects

Firefly Projects


Firefly is een kunstenaarsatelier dat, naar eigen zeggen, 'Places of Existence' (Plekken van Existentie) als uitgangspunt neemt voor de productie van pluriforme creaties. Kunstenaars kunnen in het atelier in alle vrijheid werken en samen reflecteren.

fireflyprojects.be
Hoewel Orla Barry en Els Dietvorst drijvende krachten van Firefly zijn, wordt voor elk project een tijdelijk collectief samengesteld. Zelfs bij een confrontatie van jonge, beginnende kunstenaars met meer ervaren kunstenaars, ontstaat immers een wederzijds leerproces.

Een experimentele creatieve praktijk, de focus op inplanting van kunstwerken in situ en interculturaliteit in de meest ruime zin van het woord karakteriseert Firefly als werkplek voor en door kunstenaars in leven gehouden.

Meer info vindt u hier.

Rubriek:

0 reacties op "Firefly Projects"

Laat je reactie horen