Home > > De Vrije Ruimte

De Vrije Ruimte


In 1998 startte Amsterdam met haar broedplaatsenbeleid. De coöperatieve vereniging 'De Vrije Ruimte' ijvert daarbij zoveel mogelijk het authentieke karakter van een vrijplaats te behouden.

vrijeruimte.nl  
Beducht voor overheidsinmenging benadrukt De Vrije Ruimte het belang van autonome vrijplaatsen die de stad en haar buurten cultureel opwaarderen. Het mogen geen 'elitaire kunstbunkers' worden, maar wel 'ruimtes met een uitstraling naar de omgeving door middel van evenementen, voorstellingen, manifestaties, tentoonstellingen etc'.

De Vrije Ruimte speelt dus zeker in op het overheidsiniatief van het broedplaatsenbeleid, maar weigert mee te werken aan de politiek van 'voor wat hoort wat'. Hoeveel nieuwe plekken er ook bij komen, elke ontruiming is er volgens De Vrije Ruimte immers een te veel.

Meer info vind je hier. Ook het Bureau voor Broedplaatsen is zeker de moeite waard voor kunstenaars en dramaturgen met een sterke interesse in locatieprojecten.

Rubriek:

0 reacties op "De Vrije Ruimte"

Laat je reactie horen