Home > > Redeneren of fantaseren?

Redeneren of fantaseren?


Zoals u wel weet, bestaan er even veel verschillende manieren om dramaturgie in te schakelen in het maakproces van een theatervoorstelling als dat er types van dramaturgen zijn.

Zelf vat ik dramaturgie op als een voortdurende zoektocht naar inspiratie, thema’s, concepten, betekenis, visie, structuur, overzicht, etc. Per voorstelling of project verkrijgt deze zoektocht het karakter van een specifiek en uniek onderzoek. Dat de modaliteiten hiervan telkens heroverwogen worden, bewijst dat ook dit onderzoek een continue zoektocht is. Elke voorstelling heeft immers meeste baat bij een andere aanpak.

Niet alleen op artistiek vlak, ook op productie-, communicatie- en beleidsniveau is de expertise van een dramaturg inzetbaar. De dramaturg weet banden te smeden met verschillende doelgroepen of soorten ‘publiek’. Zowel zijn schrijfkunst als zijn denkkracht kunnen ten dienste gesteld worden, niet alleen om de ideologische of thematische drijfveren van een voorstelling, maar ook van een collectief of kunstenaar op vindingrijke wijze te vertalen naar een breed publiek.

Welke eigenschappen typeren de persoonlijkheid van een dramaturg? Kritische reflectie vereist voornamelijk een flexibele ingesteldheid. Tegelijk probeert hij te redeneren én te fantaseren. Van een dramaturg mag men bovendien verwachten dat hij bescheiden is, maar toch geestdriftig, eigenzinnig, maar toch volgzaam. Hij weet zijn aanwezigheid op de vloer zowel te neutraliseren als te manifesteren. Een dramaturg luistert én fluistert.

0 reacties op "Redeneren of fantaseren?"

Laat je reactie horen