Home > > Beleidsdramaturgie

Beleidsdramaturgie


Beleidsdramaturgie vertaalt de drijfveren van een collectief, voorstelling of reeks naar een zakelijk idioom. Meestal is het niet evident om bepaalde inhoudelijke opvattingen, plannen of resultaten - hoe sterk ze ook zijn in hun eenvoud - te stroomlijnen met het beleidsniveau.

Aangezien artistieke toegevingen of zakelijke inmenging in het artistieke parcours veelal onbespreekbaar zijn voor de kunstenaar, stuurt de beleidsdramaturg aan  op een concrete, onderbouwde verantwoording van deze opvattingen.

De beleidsdramaturg argumenteert, bijvoorbeeld in het kader van een subsidie-aanvraag, waarom de maker(s) welbepaalde keuzes bewust maken en hoe deze keuzes passen in een algemene visie op het traject van de kunstenaar of het collectief.

0 reacties op "Beleidsdramaturgie"

Laat je reactie horen