Home > > Nummerdramaturgie

Nummerdramaturgie


Nummerdramaturgie kan aangewend worden als een strategie om het maakproces te structureren. De specifieke invulling varieert uiteraard, elke voorstelling vergt vaak een andere aanpak, een andere creatieve benadering.

Zowel op vlak van tekstmontage als bij bewegingsimprovisaties zorgt nummerdramaturgie als vooraf gedefinieerde techniek voor een willekeurig, vaak verrassend overzicht van de resultaten. De uitkomst hoeft dus niet per definitie gekend te zijn. De numerieke structuur staat nuances toe die onverwachte, maar daarom niet minder betekenisvolle inzichten kunnen opleveren.

Nog een voordeel van nummerdramaturgie is dat de stukken de kans krijgen van binnenuit te groeien zonder daarbij in de starre greep van al te bindende inhoudelijke leidraden blijven.

0 reacties op "Nummerdramaturgie"

Laat je reactie horen