Home > > Öffentlichkeitsdramaturgie

Öffentlichkeitsdramaturgie


Afgeleid van het Duitse woord 'Öffentlichkeit' dringt dit type van dramaturgie door tot elke boodschap over een voorstelling of collectief die naar de buitenwereld toe gecommuniceerd wordt.

Öffentlichkeitsdramaturgie of dramaturgie van de openbaarheid leunt dicht aan bij publiciteitsdramaturgie, maar is nog breder en omvat in die zin elke vorm van externe communicatie gericht aan het publiek. Een niet onbelangrijk aspect blijkt vaak het sturen en stroomlijnen van de berichten die reeds binnen bepaalde kringen de ronde doen.

Marianne van Kerckhoven verwoordt het in 'Van het kijken en van het schrijven' als volgt: 'Door zijn/haar geschriften omtrent een productie, effent de dramaturg de weg om het werk in de openbaarheid te brengen. Wat hij/zij schrijft, moet 'juist' zijn, t.w. op evidente, organische wijze het werk beschrijven en begeleiden in zijn gang naar een maatschappelijk leven, dat vaak destructief op zijn betekenis ingrijpt.'

0 reacties op "Öffentlichkeitsdramaturgie"

Laat je reactie horen