Home > > Productiedramaturgie

Productiedramaturgie


Veelal vertrekt een productiedramaturg vanuit een zeer nauwe betrokkenheid bij de ontwikkeling van een theaterproject. In het geval van productiedramaturgie beperken zijn taken zich niet louter tot observeren en reflecteren, zoals dit bij studiodramaturgie wel het geval is.

Productiedramaturgie vereist een actieve en flexibele samenwerking met alle leden van het collectief. De productiedramaturg co├Ârdineert niet alleen inhoudelijk, maar voert ook zelf allerlei praktische zaken uit, zoals decor, affiches, kostuums,...

In het verlengde van productiedramaturgie, voorgesteld in de 1ste helft van de 20ste eeuw door Bertold Brecht, treedt de dramaturg ook vaak op als groepsideoloog. Hierbij zoekt de dramaturg het contact op met verschillende lagen en leden van de samenleving om voeling te behouden met de sociale realiteit. De dramaturg conceptualiseert in die zin de ideologie waarover de voorstelling reflecteert.

0 reacties op "Productiedramaturgie"

Laat je reactie horen