Home > > Digitaal en sociaal: the art of online communities (2)

Digitaal en sociaal: the art of online communities (2)


(deel 2) Digitale religies en open data revoluties

Als men tegenwoordig sociaal wil zijn, heeft men haast geen keuze meer.

Online of flat-line.

Zelfs lokale goegemeentes, vriendenkringen, verenigingen of collegiaal circuits vinden elkaar vandaag de dag minstens evenveel off- als online. Als de wereld een schouwtoneel is, dan reserveren we momenteel het voorplan voor de nieuwe sociale media, dat voor ieder individu tegelijk een buffer en een baken voor een bevredigend gemeenschapsleven kan betekenen.

Online sociale netwerken werven leden zoals religies in feite horen te doen. Vol overgave. Bereidwillig. Volgzaam. En vooral: gul. Niet per se met geld, maar met gebruikersactiviteiten. Je hoort het goed; het zijn de gebruikers, of liever: het is het groeiende aantal gebruikers dat het netwerk verbetert om het steeds geloof-waardiger te maken. De hoeveelheid verworven data levert het netwerk immers een zekere macht op waarmee het de gebruiker vervolgens uitzicht geeft op licht in de duisternis.

Hoewel de gelijkenis met een religie weliswaar schuilt in de verbindingskracht van het medium - of het nu God of Google is - op termijn zal het verschil blijken; in die zin dat online sociale netwerken ons niet met een onvatbare hogere macht in contact brengen, maar wel met elkaar. Laten we hopen dat dit niet enkel een naïeve utopie blijft.

Maar goed dat initiatieven als Mass: we pray deze nieuwe sociale druk, deze bekeringsdrang van het netwerk ironisch in de verf zetten. Ook al bleek het achteraf 'slechts' een marketingstunt van een game-ontwikkelaar.

Enkele eigenschappen van online sociale netwerken zijn 1) consumer centricity en 2) de circulatie van content, deels via consumers, deels via coördinatie. Dat deze content zo vrij circuleert, kan toegeschreven worden aan de bekendmaking van de zgn. API (Application Programming Interface) van multi-nationale netwerkplatformen. Dit ontketende uiteraard een revolutie onder netwerk- en softwareontwikkelaars. Voor het eerst konden online toepassingen op hoog niveau interageren.

De gevolgen van open data revoluties zijn niet alleen voor communicatie- en marketingadviseurs binnen de (podium)kunsten- en culturele sector, maar ook voor dramaturgen van vitaal belang.

Communicatie- en publiciteitsdramaturgie dient met name veel kernachtiger te verlopen. Nooit zijn kernwoorden en -begrippen zo belangrijk geweest voor online profilering. Beknopte boodschappen bereiken het publiek niet alleen gemakkelijker. Het is net die bondigheid die er ook voor zorgt dat dit publiek meer geneigd is deze boodschappen zelf ook door te sturen naar vrienden, kennissen of collega's. En in de spontane circulatie van content, daarin schuilt nu net de grootste kracht van online sociale netwerken.

Lees ook:
(deel 1) Online netwerken en elektronische sociale sferen
(deel 3) Navigeren met een navelstreng

Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je dan snel in voor onze nieuwsbrief.

Rubriek:

0 reacties op "Digitaal en sociaal: the art of online communities (2)"

Laat je reactie horen