Home > > Gezocht: gezelschap voor dramaturg

Gezocht: gezelschap voor dramaturg


Hoe bedoel je? Nooit één enkele vacature gevonden als dramaturg?

In de zomer van 2008 schreef het Lemmensinstituut nochtans een vacature uit voor een onderzoeksdramaturg. Overrompeld door een overvloed aan kandidaturen besloot men zoveel mogelijk geïnteresseerden de kans te geven zich te presenteren. Ervaring bleek natuurlijk troef.

Maar ik geef het grif toe: persoonlijk was dit de enige keer dat ik dergelijke vacature ontdekte. Zelfs in Nederland is het zeldzaamheid.

Wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Hoe komt het dat - ondanks het feit dat de functie-inhoud van een dramaturg zo veelzijdig kan ingevuld worden - beginnende dramaturgen maar amper aan de bak komen?

Een eerste mogelijke verklaring van het gebrek aan openstaande vacatures is ongetwijfeld de mogelijkheid om als zelfstandige dramaturg aan de slag te gaan. Eens je als zelfstandige voet aan wal hebt, kan je je kwaliteiten alvast tonen, contacten leggen en vervolgens de noodzaak voor een invulling van deze functie neutraliseren. Toch laten velen een van de voornaamste voordelen van deze zelfstandigheid onbenut, namelijk de vrijheid om aan een verscheidenheid van projecten deel te nemen en diverse opdrachten uit te voeren.

Dit brengt ons vanzelf bij een tweede mogelijk antwoord waarbij we de oorzaak vanuit een soort zielsverwantschap begrijpen, namelijk de hechte band die ontstaat tussen dramaturg, regisseur en de rest van het theatergezelschap. Meer dan een professionele relatie evolueert deze verhouding veelal vanuit een wederzijds emotioneel respect. De hechte band die organisch groeide, is binnen dezelfde groep vaak onbreekbaar, maar broos in contact met de buitenwereld.

Zolang dramaturgen geen jobhoppers zijn, blijft het verloop dus gering en vallen er niet zomaar openingen te bespeuren. Kan - of liever - moet hier verandering in gebracht worden? Op welke manieren zouden we nieuwe dramaturgen werkervaring en ervaren dramaturgen een nieuwe uitdaging kunnen bezorgen?

Laten we tenslotte nog benadrukken dat een dramaturg niet louter op de vloer ingeschakeld moet worden. Zoals uit het overzicht van dramaturgische types blijkt, schuilt de rijkdom juist in het vermogen om artistiek advies te verlenen op verscheidene niveaus.

Wil je deelnemen aan Dramaturgie | Platform? Registreer je snel. Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

0 reacties op "Gezocht: gezelschap voor dramaturg"

Laat je reactie horen