Home > > Types van dramaturgie

Types van dramaturgie


Dramaturgie is een complex en delicaat gegeven dat op verschillende manieren en momenten in het maakproces van een theatervoorstelling aan bod kan komen. Eerder dan afgelijnde categorieën te onderscheiden, lijsten we hieronder types van dramaturgie op om de verscheidenheid van taken te benadrukken die de dramaturg als creatieve duizendpoot uitoefent.

Ondanks specifiek tegengestelde praktijken bestaan er ook mengvormen van deze taken of types. Dramaturgie op de vloer kan tegelijk een intentionele dramaturgie van de toeschouwer zijn. Publicatie- en Öffentlichkeitsdramaturgie leunen dan weer zeer nauw bij elkaar aan.

Artistiek

Radicale dramaturgie Nummerdramaturgie
Studiodramaturgie Procesdramaturgie
Intentionele dramaturgie Dramaturgie van de toeschouwer
Niet-intentionele dramaturgie Dramaturgie op de vloer

Communicatie/Productie/Beleid

Publiciteitsdramaturgie Educatiedramaturgie
Öffentlichkeitsdramaturgie  Productiedramaturgie
Beleidsdramaturgie  Bureaudramaturgie

Niet alleen op artistiek vlak, ook op productie-, communicatie- en beleidsniveau blijkt de expertise van een dramaturg dus stevig inzetbaar. Locatiedramaturgie en e-dramaturgie kunnen tegenwoordig als nieuwe vormen van dramaturgie herkend worden.

Per voorstelling of project verkrijgt de dramaturgie het karakter van een specifiek en uniek onderzoek. Dat de modaliteiten hiervan telkens heroverwogen worden, bewijst dat dit onderzoek ook een continue zoektocht is. Elke voorstelling heeft immers meeste baat bij een andere, op maat gesneden aanpak.

0 reacties op "Types van dramaturgie"

Laat je reactie horen