Home > > Het omgevingstheater van Richard Schechner

Het omgevingstheater van Richard Schechner


Richard Schechner is een gepassioneerd onderzoeker van de rituele aspecten van theater en performance kunst. Schechner hecht sterk belang aan de menselijke ervaring tijdens rituelen en een beschrijving en registratie ervan als een unieke gebeurtenis in een authentieke context. In zijn antropologische teksten onderzoekt hij de moeilijke, paradoxale balans tussen een objectieve captatie van het theatrale ritueel en de grenzen van een subjectieve betrokkenheid bij deze captatie.

In onderstaande boeken zet Richard Schechner zijn theatrale visie op rituelen en theoretische benaderingen van performance kunst uiteen. Je kan deze boeken zonder veel moeite online bestellen:


Environmental Theater
Environmental Theater
Performance Studies

Performance Studies

Performance Theory
Performance Theory
Between Theatre and Anthropology
Between Theatre And Anthropology

The Future of Ritual
The Future of Ritual

Met de 'Performance Group', opgericht in 1967, trachtte Schechner los te komen van een traditionele theateropstelling. Schechners visie op theater staat een radicale democratisering van het medium voor. Als reactie op het bourgeoisietheater trok Schechner met zijn 'Performance Group' naar de mensen toe, op zoek naar een participerend publiek.

Zijn boek 'Environmental Theater' geeft ons een goed beeld op de drijfveren achter de performance 'Dionysos 69' die Schechner op straat uitvoerde met naakte acteurs. Schechner vatte 'Dionysos 69' op als een rituele initiatie, als een collectief creatieproces met hemzelf als begeleider (niet als leider!). Met deze anti-autoritaire opstelling streefde Schechner naar de sfeer van het communale leven, in de geest van het vrijheidsstreven uit de jaren '60 - '70.


Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je dan snel in voor onze nieuwsbrief. Neem je graag de pen ter hand? Schrijf je dan in als gastauteur bij Dramaturgie | Platform.

0 reacties op "Het omgevingstheater van Richard Schechner"

Laat je reactie horen