Wat is dramaturgie

Wat is dramaturgie? Een definitie van dramaturgie is nagenoeg onmogelijk, een benadering des te meer. Tja.

 
 
;

'Van het kijken, van het schrijven' van Marianne van Kerkhoven nu voordelig bij Azur!

'Van het kijken, van het schrijven' van Marianne van Kerkhoven nu voordelig bij Azur!
Om te beginnen is dramaturgie dus een bijzonder veel omvattend begrip dat voornamelijk te maken heeft met reflecteren. Dramaturgie bewaakt het evenwicht tussen redeneren en fantaseren. Je zou dan kunnen stellen dat dramaturgie met alles te maken heeft, dat het overal in zit, en dat het daardoor ook moeilijk kan gespecificeerd worden. In die zin kunnen we iedereen een dramaturg noemen. Iedereen doet in zekere mate wel eens iets beredeneerd, de ene al wat meer dan de andere, maar goed.

Misschien moeten we onze vraag verfijnen naar: wat betekent dramaturgie voor de podiumkunsten, en meer bepaald voor theater? Richten we onze blik op theater dan vinden we zowel de dramaturgie van de tekst, de dramaturgie van bewegingen en dans, de dramaturgie van geluiden, de dramaturgie van het licht, de dramaturgie van het beeld, de dramaturgie van de ruimte, etc. Er zijn zoveel types dramaturgie te onderscheiden. En dan vermelden we enkel artistieke dramaturgie.

Met dramaturgie in theater ontdekken we ook verbanden tussen communicatie en dramaturgie, tussen productie en dramaturgie, etc. We zouden zelfs zo ver kunnen gaan ook online dramaturgie als een vorm van dramaturgie te beschouwen. Een zaak staat vast: een dramaturg staat nooit alleen met zijn blik en bagage. Dramaturgie is synoniem voor een vorm van kruisbestuiving, een soort synergie die de ziel, de innerlijke structuur van een theaterproductie bewoont.

We vinden zoveel vormen van dramaturgie dat we ons misschien de vraag kunnen stellen of dramaturgie niet datgene is wat de verschillende elementen van een theatervoorstelling met elkaar verbindt en een zekere betekenisvolle eenheid creëert. Dramaturgie kunnen we als een begrip opvatten met een heterogene invulling aan de hand waarvan een theatervoorstelling tot een homogeen geheel gemaakt wordt. De basis van dramaturgie situeren we op het niveau van de nimmer ophoudende dialoog tussen mensen die samen aan een voorstelling werken. Dramaturgie ontwerpt de methode om een theaterproductie tot stand te brengen en bepaalt de manier waarop met tijd en ruimte wordt omgegaan in een opvoering. Dramaturgie stippelt de context uit voor het publiek.

Artikels over dramaturgie


Hieronder vind je een greep uit het aanbod van artikels over dramaturgie terug, gepubliceerd op Dramaturgie | Platform. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste artikels over dramaturgie. Schrijf je dan zeker per e-mail in.

'Een voortdurend gesprek' van Bart Dieho nu voordelig bij Azur!

'Een voortdurend gesprek' van Bart Dieho nu voordelig bij Azur!

Boeken over dramaturgie